FORMULARI DE SOL.LICITUD

 

INSCRIPCIÓ AL PROGRAMA BOJOS PER LA QUÍMICA

Tots el camps s'han d'omplir obligatòriament.

 

DADES DEL SOL.LICITANT
Número de sol.licitud:
(si us plau, assegura't que el número de sol.licitud coincideix exactament amb el que t'hem fet arribar)
Nom: Sexe:
Cognom 1:
Cognom 2:
DNI:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Comarca:
Província:
Telèfon:
Data de naixement:
Nacionalitat:
Correu electrònic:
Adjunteu fotografia:

 

DADES ACADÈMIQUES
Centre educatiu:
Població:
 
Mitjana expedient 4t d'ESO
 
Coneixement d l'anglès:
Oral:
Escrit:

 

CARTA DE MOTIVACIÓ
Si us plau, escriu una carta de motivació on exposis per a què tens interès a formar part del Programa Bojos per la Química i on expliquis què consideres important de la teva personalitat, així com les teves aficions i actituds.
Què t'agrada fer en les teves estones lliures?
Explica una vivència personal (classe, conversa, activitat escolar o extraescolar, lectura, etc) que hagi estat important per tu en aquest camp. Si us plau, aquesta explicació fes-la en anglès.
Explica els motius pels que has triat participar en aquest projecte i quines expectatives en tens.

 

CARTES DE RECOMANACIÓ
Per a completar el procés d'inscripció és imprescindible rebre dues recomanacions:

1- Del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia
2- Del tutor/a, cap d'estudis o director/a del centre

Des del Programa Bojos per la Química es contactarà directament amb els professors per tal de que puguin fer-vos una recomanació confidencial. Si us plau, indica les dades en l'apartat següent:
Nom del professor que farà la recomanació:
Cognom del professor que farà la recomanació:
Correu electrònic del professor que farà la recomanació:
(assegura't que l'adreça està escrita correctament i sigui una adreça vàlida, sinó no serà possible que pugui fer-te la recomanació)
 
Nom del tutor que farà la recomanació:
Cognom del tutor que farà la recomanació:
Correu electrònic del tutor que farà la recomanació:
(assegura't que l'adreça està escrita correctament i sigui una adreça vàlida, sinó no serà possible que pugui fer-te la recomanació)

 

NOTA

L'informem que les dades personals obtingudes mitjançant aquest formulari, així com la seva adreça de correo electrònic, han estat incorporades a un fitxer el responsable del qual és responsable (ICIQ) FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÁ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA amb la finalitat d'atendre les seves consultes i enviar-li informació relacionada amb l'entitat que i pugui interessar.

(ICIQ) FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT CATALÁ D'INVESTIGACIÓ QUÍMICA es compromet a utilitzar les dades recollides per mitjà d'aquest formulari només per a la finalitat esmentada.

Mitjançant la lectura d'aquesta cláusula, l'interessat declara conèixer la destinació i l'ús de les dades personals obtingudes.

L'enviament d'aquest formulari implica l'aceptació de les clàusules exposadas.