Bases del Programa

    - Per a la consideració de les candidatures és imprescindible:

 • La tramesa en línia del formulari d’alta (autorizació del pare, mare o representant legal) i el formulari de sol·licitud
 • La recomanació confidencial del professor/a de ciències, matemàtiques o tecnologia
 • La recomanació confidencial del tutor/a, cap d’estudis o director/a del centre


- L’enviament del formulari de sol·licitud no garanteix l’entrada directa al Programa Bojos per la Química. Totes les candidatures presentades formaran part d’un procés de selecció.

- La data límit de presentació de sol·licituds és el 23 d'octubre de 2017.

-La primera fase del procés de selecció culmina la setmana del 6 al 10 de novembre amb les entrevistes dels 40 pre-seleccionats.

- La convocatòria a l’entrevista dels 40 pre-seleccionats es farà a través de correu electrònic.

- D'aquests 40 pre-seleccionats es seleccionaran un total de 21 estudiants. * Els estudiants només podran inscriure's a dos cursos com a màxim del programa Bojos per la Ciència
 
- La selecció final dels participants es comunicarà durant la primera quinzena del mes de Desembre a la web del programa http://bojosquimica.iciq.es

Preu del curs: 150 euros

 • Les despeses de l’acció formativa corren a càrrec de la Fundació-Catalunya-La Pedrera. Tot i això, els participants abonaran aquesta quantitat corresponent a les despeses d’organització i gestió del programa.
   
 • Terminis: Cal fer l’ingrés o transferència abans de l'11 de desembre de 2016 i enviar el comprovant a coneixement@fcatalunyalapedrera.com. Previsiblement abans del 21 de desembre s’enviarà un email de confirmació de recepció de l’ingrés.
   
 • Número de compte: ES65 0081 0556 7900 0190 7396 (Banc Sabadell)
   
 • Concepte: BXC1608 + nom i cognom de l'estudiant + DNI


El pagament s’ha de fer efectiu la primera quinzena de desembre un cop s’hagi conclòs la selecció de candidatures. Els candidats que no facin el pagament dins el termini establert seran exclosos del programa.
 
El programa Bojos per la Ciència basa el procés de selecció en les qualitats dels candidats, cap estudiants serà exclòs del Programa per una raó econòmica. La Fundació Catalunya-La Pedrera estudiarà la concessió de beques als candidats que justifiquin documentalment no poder fer front a l’import de matriculació.
 

- Per a qualsevol informació escriviu un correu a bojosperlaquimica@iciq.es 

 
 
Les dades són imprescindibles per a tramitar la sol·licitud. El sol·licitant autoritza a que totes les dades esmentades s’incorporin a un fitxer de l'Institut Català d'Investigació Química, amb domicili a Tarragona, avinguda Països Catalans, 16, que té com a finalitat la gestió de Programes. Així mateix autoritza que se li enviï per correu electrònic o altra mitjà de comunicació electrònica equivalent, informació sobre la Fundació. El sol·licitant té dret a accedir, rectificar i cancel·lar aquestes dades, així com a oposar-se al seu tractament. He llegit i accepto les Bases del Programa