Cliqueu aquí per veure el programa del 2014
 
Cliqueu aquí per veure el programa del 2015
 
Cliqueu aquí per veure el programa del 2016
 
 
Programa del curs Bojos per la Química 2017
 

Divendres 20 gener

17h-20h: Benvinguda a càrrec del Prof. Miquel Pericàs, director del centre

Introducció i visita a les instal·lacions (Dra. Laia Pellejà)

 

Dissabte 4 de febrer

9:30h-10h. Teoria: EL pH (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: Zhong-Yan Cao i Jin-Ming Yang (becaris Marie Curie)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització: Difracció de raigs X (Dr. Jordi Benet, X-Ray Diffraction Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14.30h-16.15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Bones pràctiques al laboratori
 • L’arc de Sant Martí de la col llombarda, la ponsètia i la llet
 • Taques de tinta que desapareixen
 • pH dels medicaments
 • Sorpreses de la fenolftaleïna

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Boyle, Antoine Lavoisier i Alessandro Volta)

 

Dissabte 11 de febrer

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Ensamblatge molecular (Prof. Pau Ballester, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions catalítiques i d’àcid-base (Dra. Laia Pellejà)

12h-12:30h. Seminari: Xiang-Wei Liu (becari Marie Curie)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • El geni del gerro
 • Pasta de dents per a elefants
 • Volcà en erupció
 • Accelerem els colors
 • Color de les verdures
 • Ou dur sense bullir
 • Acidesa del vinagre

16.15-16.30h: Història de la Química (John Dalton, Amedeu Avogadro i Louis Joseph GayLussac))

 

Dissabte 11 de març

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Teoria: Reaccions redox (Dra. Laia Pellejà)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Cromatografia HPLC (Simona Curreli, Cromatography, Thermal Analysis and Electrochemistry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Transformar monedes de coure en “or i plata”
 • Transformar “vi en aigua”
 • Tinta invisible
 • Pot de colors
 • El cambrer químic
 • Ja no cou
 • Pistes que desapareixen
 • Un complex activat visible

16.15-16.30h: Història de la Química (Jöns Jakob Berzelius, Louis Pasteur i Dmitri Mendeleev)

 

Dissabte 25 de març

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Angel Mudarra (estudiant de doctorat)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Teoria:  Reaccions de precipitació, fluïds no newtonians i exercicis redox (Dra. Laia Pellejà)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Creant estalagmites
 • Transformem les bombolles amb pols
 • Arenes movedisses
 • Quina pastilla tenim?
 • Em pugen els colors
 • Els pigments dels vegetals
 • El poderós salfumant

16h-16.30h: Història de la Química (Ludwig Boltzmann, Svante Arrhenius i Walther Nernst)


Dissabte 22 d'abril

9:30h-10h. Presentacions per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Premis Nobel (Dra. Mónica Pérez, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12:30h. Teoria: Reaccions de deshidratació i de saponificació (Dra. Laia Pellejà)

12:30-13h. Història de la Química (Marie Sklodowska-Curie, Ernest Rutherford i Albert Einstein)

13h-14h: Dinar de carmanyola

14h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cuc de sucre
 • Ou ferrat sense foc
 • Molt més que aigua
 • Elaboració de sabó
 • Jugant al CSI

 

Dissabte 6 de maig

9:30h-11h. Presentació per part dels estudiants

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Presentació per part dels estudiants

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 

Dissabte 27 de maig

9:30h-10h. Teoria: Densitat, miscibilitat i tensió superficial (Dra. Laia Pellejà)

10h-11h. Seminari: Fotovoltaica molecular (Prof. Emilio Palomares, group leader)

11h-11:30h. Pausa

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Espectrometria de masses (Dra. Noemí Cabello, High Resolution Mass Spectrometry Unit manager)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Làmpada de lava
 • Art abstracte amb llet
 • Juguem a cartes
 • Cursa de panses

16.15-16.30h: Història de la Química (Irving Langmuir, Niels Bohr i Linus Pauling)

 

Dissabte 7 d’octubre

9:30h-10h. Test d’adquisició de coneixements

10h-11h. Seminari: Química computacional (Dra. Maria Besora)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions de polimerització (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Cromatografia de capa fina (Dra. Gisela Colet, responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:15h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Cervesa de poliuretà
 • Pilota saltarina
 • La pedra rosa
 • El plàstic desapareix
 • Un sifó sense càmera
 • Fabricació de niló, de raió i de goma de polisulfur  

16.15-16.30h: Història de la Química (Robert Burns Woodward, Rudolph A. Marcus i Peter Atkins)

 

Dissabte 21 d’octubre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Una reacció de polimerització (Prof. Alexandr Shafir, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Pressió i gasos (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització: Espectroscòpia IR (Dr. Fernando Bozoglian, Spectroscopy and Reaction Kinetics Unit technician)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Síntesi i caracterització del paracetamol
 • Introduir un ou en una ampolla
 • Minisubmarí
 • Trampa per a mosquits

 

Dissabte 4 de novembre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Reaccions a pressió (Prof. Atsushi Urakawa, group leader)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-12h. Teoria: Reaccions de metàstasi (Dra. Laia Pellejà)

12h-13:30h. Tècnica de caracterització:  Les tècniques que ens falten! (Dra. Gisela Colet, responsable de l’Àrea de Suport a la Recerca)

13:30h-14:30h: Dinar de carmanyola

14:30h-16:30h: Pràctiques laboratori (Dra. Laia Pellejà)

 • Jardí químic
 • Blanc + blanc = groc

 

Dissabte 18 de novembre

9:30h-10h. Presentació per part dels estudiants

10h-11h. Seminari: Reaccions en continu (Prof. Miquel À. Pericàs, director)

11h-11:30h. Pausa

11:30h-13:30h. Preparació presentació final.

 

Dissabte 16 de desembre

10h. Presentació final per part dels estudiants oberta al públic

11h. Entrega de diplomes